Iederin

Iedereen doet mee

Laatste nieuws

Ieder(in) geeft twee webinars over het inclusief ontwerpen van (gemeente) websites. Deze webinars leren je denken vanuit de gebruiker met een beperkin...
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) doet al sinds de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 onderzoek naar de effecten ervan, i...
Het ministerie van VWS biedt vandaag een landelijke covid-19-strategie aan voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Deze strategie vormt ee...
Wat mag er nu wel en niet bij speciaal vervoer, zoals Valys, de regiotaxi en leerlingenvervoer? Het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft daar nu ...

Activiteiten

Algemene ledenvergadering

Vanwege de corona-maatregelen gaat de Algemene ledenvergadering van 10 juni niet door. We organiseren op 10 juni wel een alternatieve online-bijeenkomst. Leden van Ieder(in) ontvangen hierover binnenkort meer informatie.

Week van de Toegankelijkheid

Van 5 t/m 9 oktober organiseert Ieder(in) de 20ste Week van de Toegankelijkheid. Dit jaar focust de Week van de Toegankelijkheid op digitale toegankelijkheid. Door de corona-crisis vindt het leven momenteel veelal online plaats. En ook online moet iedereen mee kunnen doen. Meer informatie  in het openingsbericht op de website van de Week van de Toegankelijkheid. Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Week van de Toegankelijkheid

Lid worden van Ieder(in)

Ieder(in) is een vereniging. Patiëntenverenigingen en belangenorganisaties kunnen lid worden.

Waarom lid worden?

Leden in beeld

Het aantal mensen met een gehoorbeperking en tinnitus neemt sterk toe. Patiëntenorganisatie Hoormij.NVVS komt op voor de belangen van deze groeiende ...
Het corona-crisisplan van het UWV staat zorgvuldige beoordeling van de arbeidsongeschiktheid in de weg. Keuringen via de telefoon of videobellen zoude...
De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) luidt de noodklok. De NVA ontvangt schrijnende signalen over kinderen en volwassenen met autisme die wone...

Doe mee aan ons panel

Wij horen graag wat jij belangrijk vindt. En welke knelpunten of problemen je tegenkomt in je dagelijks leven. Meld je daarom aan bij ons panel.

Met het panel kunnen we snel nagaan wat jij vindt van belangrijke actuele onderwerpen. Jouw mening en ervaring hebben we nodig als ondersteuning voor onze belangenbehartiging.

Lees meer

Denk mee over onze standpunten

Koers kiezen en standpunten bepalen doen we samen met onze leden en andere mensen uit ons netwerk